Kalite Belgelerimiz

Universal Jeneratör, modern analiz cihazları ile donatılmış Araştırma ve Geliştirme laboratuarlarında, her ürünün uygunluğunu onaylamakta ve sürekli gelişim ilkesi ile ürün portföyünü sürekli olarak zenginleştirmektedir.

Kuruluşumuz, çevreyi olumsuz etkileyebilecek faaliyetlerini kontrol altına almayı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri en aza indirmeyi, yürürlükteki mevcut yasa ve yönetmeliklere uymayı, hammadde, enerji ve doğal kaynakların optimum kullanımını sağlamayı, atıklarını azaltmayı, bunun için çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin devamlılığını ve sürekli gelişmesini sağlamayı, ziyaretçilerimizin ve şirketimizde faaliyet gösteren müteahhit firmaların çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili şartlara uymaları için gerekli tedbirleri almayı kendisine ilke edinmiştir.

Bu kapsamda ISO 14001:2004 ve OHSAS 18001 :2007 Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemlerini bünyesinde kurmuş ve devreye almıştır. 2017 yılı sonu itibariyle entegre yönetim sistemlerinin 2015 versiyonlarını da uygulamaya başlamış ve risk temelli yaklaşımı esas alan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazanmıştır. Bunların yanında OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi uygulamaları da devamlılık arz etmektedir.

TSE

ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001
CE

Marka Tescil

Satış Sonrası Hizmet

Sanayi Sicil Belgesi