Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Jeneratörün koyulacağı yerin seçimi yapılırken aşağıdaki faktörler göz önüne alınmalıdır:

 • Jeneratör kapalı bir yere konulacaksa, emme-yanma-soğutma sistemlerinin düzgün ve verimli çalışabilmesi için jeneratör odasının havalandırmasının yeterli olmasına dikkat edilmelidir.
 • Yağmur, kar, sulusepken, sel suyu, direk gün ışığı, dondurucu soğuk ve aşırı sıcaklık gibi unsurlara karşı korumalı olunmalıdır.
 • Aşındıran veya iletkenlik sağlayan toz, iplik, duman, yağ duman, buhar ve motor egzoz duman gibi havadan taşınan maddelere karşı korumalı olmalıdır.
 • Jeneratör oda zemini düzgün ve sağlam olmalıdır.
 • Ağaç veya direk gibi devrilebilecek nesnelerin çarpmasına karşı jeneratör korumalı olmalıdır.
 • Jeneratörün soğutulabilmesi ve kolay servis bakım yapılabilmesi için jeneratör etrafında en az 1 metre ve jeneratör üzerinde en az 2 metre boşluk olmalıdır.
 • Jeneratörü odaya taşıyabilmek için jeneratörün geçebileceği uygun bir geçit olmalıdır. Yetkisiz kişilerin jeneratör mahaline girişleri sınırlandırılmalıdır.
 • Eğer jeneratörü binanın dışına koymak gerekiyorsa, jeneratör bir kabin veya bir oda içerisine konulmalıdır. Ayrıca jeneratörün geçici olarak binanın içinde veya dışında çalıştırılmasında kabin kullanılması faydalıdır.
 • Jeneratör Temeli:

 • Jeneratör zemini için 15-20 cm derinliğinde ve en az jeneratör boyutlarında betonarme bir temel olmalıdır.
 • Betonarme temel, sert ve sağlam bir zemin sağlayarak titreşimi azaltır.
 • Temelin oturduğu zemin, temelin ve jeneratörün ıslak ağırlığını kaldırabilecek yapıda olmalıdır.
 • Eğer jeneratör zeminden yukarıya yerleştirilecekse binanın yapısı jeneratörü, yakıt deposunu ve diğer aksesuarlarını taşıyabilecek kapasitede olmalıdır.
 • Jeneratör odası zaman zaman ıslak olan bir yer ise jeneratör zemini yükseltilmelidir. Böylece şasenin aşınması azalmış olur.
 • Dizel motor
 • Radyatör
 • Şarj alternatörü
 • Yakıt tankı
 • Vibrasyon takozları
 • Mazot filtresi
 • Yağ filtresi
 • Marş motoru
 • Akü/Aküler
 • Şase
 • Kontrol panosu
 • Kontrol kartı
 • Alternatör
 • Hava filtresi
 • Egzos çıkışı
 • Garanti süresi malın fabrika çıkış tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 • Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Universal Jeneratör'ün garantisi kapsamındadır.
 • Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar..
 • Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 • Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 • **Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynalanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
  **Müşteri cihazın garantisi devam edebilmesi için kullanma kılavuzunda belirtilen bakım işlemlerini yetkili servis gözetiminde yaptırmak zorundadır.

  Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

 • Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirleren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirleren garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olmasının unsurlarının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli hale getirmesi,
 • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 • Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirmesine, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.